Zorgmodel

De zorg die de expertisecentra in het netwerk bieden staat beschreven in de Handreiking Goede Zorg bij NAH+.

Ontwikkeling van dit instrument is belegd bij het Kenniscentrum NAH+. Via deze link kun je de meest actuele versie downloaden.

In 2024 wordt deze Handreiking geactualiseerd.

Handreiking goede zorg NAH+

Het zorgmodel is de basis voor de Handreiking goede zorg NAH+. Het model is vervolgens gekoppeld aan de criteria voor de REC’s en DEC’s. Vanuit dit zorgmodel vindt implementatie plaats bij de zorginstellingen.

De binnenste blauwe en gele cirkels

De kern van dit model is de persoon met NAH+ en zijn fysiek en mentaal welbevinden (blauwe cirkel). Achter de persoon met NAH+ staan de naasten (tweede blauwe cirkel). De diagnostiek (gele cirkel) is erop gericht om te bepalen of de persoon tot de doelgroep NAH+ behoort en wat hij nodig heeft om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te ervaren.

De middelste groene cirkel

Om de persoon heen staan in de groene cirkel de sociale context en de fysieke omgeving. Het REC of DEC geeft deze bewust vorm met zorg en begeleiding, behandeling, dagbesteding, de sociale omgeving intern en extern (contact met naasten) en de fysieke omgeving (gebouw, inrichting, terrein).

De buitenste blauwe cirkel

In de buitenste cirkel staan de organisatorische voorwaarden: medewerkers van zorg- en begeleidingsteam en behandelteam, medewerkers van dagbesteding, de wijze waarop de sociale omgeving wordt ingezet en de naasten/het netwerk van de persoon met NAH+.

De oranje pijlen

De pijlen staan voor de interactie tussen de persoon met NAH+ en zijn of haar naasten, de aspecten van de zorg en de organisatie.