Vereniging Expertisenetwerk NAH+

De Vereniging Expertisenetwerk NAH+ is opgericht op 1 januari 2023. De leden van de vereniging bepalen het beleid en de activiteiten tijdens de Algemene Vergadering. Deze vindt minstens twee keer per jaar plaats. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 19 september 2023.

Het bestuur van de vereniging voert het verenigingsbeleid uit.

Bestuur

 – Vacature – Voorzitter Onafhankelijk
Coby van Nogarede* Vicevoorzitter De Zorgboog |REC
Ageeth Ouwehand Penningmeester ‘s Heeren Loo | REC
Jan-Dirk Sprokkereef Lid Siza | REC
Patricia Esveld Lid
Pro Persona | DEC
Gideon Alewijnse Lid InteraktContour
Anne van Popta Clientbelang OnafhankelijkDe uitvoeringsorganisatie

Astrid Roesink

Algemeen manager

Frank Kwakman

Manager Zorginhoud

Kitty Jurrius

Coördinator Kenniscentrum

Vacature

Voorzitter Financiële werkgroep

Debby Zuijderwijk

Beleidsondersteuner