Over ons

De Vereniging Expertisenetwerk NAH+ is opgericht op 1 januari 2023. 

De vereniging bestaat uit de REC en DEC zorginstellingen en de GGZ als ketenpartner vanuit de kortdurende zorg. De leden van de vereniging bepalen het beleid en de activiteiten tijdens de Algemene Vergadering. 

De uitvoering van het beleid is belegd bij het bestuur. Het regieteam draagt zorg voor de dagelijkse voortgang.

Expertisenetwerk

Het expertisenetwerk  NAH+ is een netwerk van organisaties en professionals, die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling voor mensen met een complexe zorgvraag als gevolg van NAH+.

Het expertisenetwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kenniscentrum NAH+
  • Doelgroep expertisecentra (DEC’s)
  • Regionale expertisecentra (REC’s)

    Het in 2020 gestarte Kenniscentrum NAH+ houdt zich bezig met het initiëren en coördineren van onderzoek, kennisontwikkeling en kennisoverdracht en werkt nauw samen met de eveneens laag-volume-hoog-complexe doelgroepen LBS en Kind&NAH.

    De DEC’s en REC’s maken deel uit van het zorglandschap dat in 2024  en 2025 gerealiseerd zal worden. Het zijn erkende zorgaanbieders die gespecialiseerd zijn in zorg en behandeling voor NAH+.