Nieuws

Van dwang naar Perspectief

Van dwang naar Perspectief

NAH+ in de praktijk. De Kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Ed Klapwijk (Wzd-functionaris) en Marco Meijer (neuropsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) van ’s Heeren Loo in Ermelo leggen aan de hand van een casus uit hoe onvrijwillige zorg verantwoord ingezet kan worden bij mensen met NAH+ en soms zelfs kan […]

Oprichting

Oprichting

1 januari 2023 staat niet alleen voor de start van het nieuwe jaar, maar ook voor de oprichtingsdatum van onze Vereniging Expertisenetwerk NAH+. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de expertise en zorg voor die mensen waarbij het hersenletsel zo’n grote impact heeft dat zij deze extra ondersteuning hard nodig hebben. Een stap waarin […]

Op naar de volgende stap!

Op naar de volgende stap!

Op dit moment wordt er bij de klankbordgroep NAH+ hard gewerkt aan het realiseren van goede zorg voor mensen met zeer complex niet aangeboren hersenletsel (NAH), ook wel NAH+ genoemd. De klankbordgroep NAH+ bestaat uit naasten en cliënten en denkt mee om de zorg voor mensen met NAH+ zo goed mogelijk te krijgen. Wij gaan […]