NAH+

Mensen met NAH+ vormen een doelgroep die het ministerie van VWS heeft aangemerkt als één van de acht lvhc-doelgroepen. Lvhc staat voor laag volume hoog complex. Dit houdt in dat deze mensen een aandoening of ziekte hebben die maar heel weinig voorkomt (laag volume) en gespecialiseerde zorg nodig hebben waarvoor hele specifieke kennis vereist is (hoog complex).

In Nederland zijn er naar verwachting 350 tot 500 mensen met een NAH+. In het zorglandschap zijn 276 WLz-plaatsen ingetekend binnen de RECs en DECs.

Beschrijving NAH+ doelgroep

Mensen met NAH+ hebben naast niet-aangeboren hersenletsel ernstige problemen. Het gaat om een complexe combinatie van beperkingen, gedragsproblemen, aandoeningen en stoornissen die zowel psychisch, sociaal als somatisch kunnen zijn. Ze hebben intensieve begeleiding en behandeling nodig en verblijven daarvoor bijna altijd in een zorginstelling.

Het doelgroepexpertisenetwerk NAH+ noemt NAH+ in haar eerste adviesrapport een complex neuro-psychiatrisch beeld, met risicovol gedrag en (soms) ernstige gedragsproblematiek.

Het belangrijkste uitgangspunt voor de zorg voor mensen met NAH+ is persoonsgerichtheid. Kortom, zorg die gericht is op de interactie tussen de persoon met NAH+ en zijn of haar omgeving. Het gaat om een voortdurende afstemming op wat de individuele cliënt nodig heeft om optimaal te functioneren en kwaliteit van leven te ervaren. De vraag is steeds: ‘Welk stukje van de puzzel moet je extra aandacht geven?’

Definitie NAH+

Er is sprake van een cliënt met hersenletsel en ernstige bijkomende problematiek (NAH+) als de volgende punten gelden:

  • De cliënt heeft een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging.
  • Deze stoornissen en beperkingen kunnen zowel somatisch, cognitief, zintuiglijk, psychiatrisch als sociaal zijn.
  • De draaglast overschrijdt de draagkracht van de cliënt zelf, professionals en het netwerk.
  • De cliënt en zijn of haar directe omgeving moeten een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere zorgspecialismen doen.
  • Reguliere zorg volstaat niet of niet meer.

 

Bron: Adviesrapport NAH+ 24 augustus 2020

NAH+ met een hoog beveiligingsniveau

Tot voor kort werden deze cliënten aangeduid met NAH++. Daarmee lijkt het alsof het hier om andere cliënten gaat dan NAH+. Dit is niet het geval. Het betreft hier een verbijzondering binnen onze NAH+ definitie.

Er komt in Nederland één woonvoorziening, een beoogd REC. Zij is er specifiek voor personen waarbij er sprake is van dermate hoogfrequent en/of ernstig ontregeld en/of onhanteerbaar gedrag dat zij aangewezen zijn op een hoog beveiligingsniveau. Deze cliënten wonen nu veelal in een REC of DEC of buiten het zorglandschap. Een gedeelte hiervan zal in de toekomst in deze nieuwe, speciale voorziening wonen.