Kenniscentrum NAH+

Het in 2020 gestarte Kenniscentrum NAH+ houdt zich bezig met het initiëren en coördineren van onderzoek, kennisontwikkeling en kennisoverdracht over deze doelgroep.

lorum ipsum

Landelijke werkgroepen

Het Kenniscentrum en de DEC’s en REC’s vormen samen een aantal landelijke werkgroepen rond de volgende thema’s:

  • Kwaliteit
  • Ontwikkeling diagnose NAH+
  • Klankbord Clientparticipatie
  • Onderzoek
  • Financiën
  • Outreachende zorg
  • Richtlijn ontwikkeling

Samenwerkingspartners

Lorum ipsum

Kennisagenda NAH+

Lorum ipsum