Indicatiestelling NAH+

Alleen cliënten met een NAH+ indicatie hebben toegang tot de specialistische zorg binnen de RECs en DECs. Vaststelling van deze indicatie verloopt via de Expertteams. Onderstaand lees je hoe indicaties vastgesteld worden.

Procedure en afspraken voor aanmeldingen NAH+

Om de indicatie NAH+ te stellen kunnen medewerkers van een kandidaat REC of DEC een cliënt aanmelden bij het expertteam. Dit onafhankelijke team van psychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van NAH+ bij een cliënt. Alleen met de vaststelling van het expertteam krijgt een cliënt toegang tot een REC of DEC binnen het zorglandschap. De toetsing door het expertteam is ook nodig voor een vergoeding van de specialistische zorg die nodig is.

De zorginstelling meldt de cliënt aan bij het expertteam. Voor de aanmelding gebruikt de zorginstelling de meest recente versie van het wegingsdocument. Dit bestaat uit twee onderdelen:

 • Het wegingsinstrument (tabblad “Weging”). Dit is gebaseerd op een 12-tal NAH en -Plus gerelateerde criteria. Aangevuld met ingezette meetinstrumenten.
 • Een toelichting per factor die context geeft aan de gegeven waarde. Zoveel mogelijk aangevuld met ingezette meetinstrumenten.

Beide lijsten zijn opgemaakt in één Excel-bestand. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie (deze vervangt alle voorgaande versies). Alleen de meest recente versie wordt in behandeling genomen. Ook vind je hier de onderliggende werkafspraken die nodig zijn. Updates worden alleen via deze pagina verspreid.

Let op! Aanmelding kan alleen plaatsvinden door kandidaat REC of DEC.
Heb jij of jouw naaste NAH of ben je medewerker van een zorgorganisatie die geen kandidaat REC of DEC is en je wenst meer informatie over plaatsing of opname? Neem dan contact op met de klantenafdeling van een van de aangesloten organisaties.

Verzoek tot plaatsing bij kandidaat REC/DEC
Het verzoek tot plaatsing komt binnen bij een kandidaat REC/DEC. Onder regie van deze kandidaat REC/DEC wordt door de organisatie waar de cliënt in zorg is het instrument ingevuld. De kwaliteitscheck daarop ligt vervolgens bij de kandidaat REC/DEC. Wanneer deze voldoet aan de kwaliteit die vereist is voor een aanvraag, wordt deze ingediend door de kandidaat REC/DEC, waarna het beoordeeld wordt door de expertteams.

Stappenplan aanmelding cliënt

Stap 1: Download hier de laatste versie van het wegingsdocument (versie 231201_V03) van de Diagnosestelling NAH+

Download Indicatiestelling NAH+

Stap 2:  Vul de weging en de toelichtende bijlage in en mail deze naar expertteams@expertisenetwerknahplus.nl

Stap 3: Om de week toetsen de expertteams de aan hen toebedeelde aanmeldingen. Wanneer er veel casuïstiek is ingediend, is de wachttijd mogelijk langer.

Stap 4: De expertteams kunnen drie beoordelingen geven

 1. Zij bevestigen de indicatie NAH+
 2. Zij bevestigen de indicatie geen NAH+
 3. Een toelichting is vereist.

Bescherming van clientgegevens

 • Vermeld nooit de naam en adresgegevens van de betreffende cliënt. Gebruik ook geen initialen.
 • De aanmelding en communicatie daarover verloopt alleen via de mailadressen van de expertteams (zie hierboven).
 • De aanmeldingen worden tijdelijk in het NAH+ netwerk opgeslagen, voor de duur van de beoordeling van de aanmelding. De aanbiedingsmail wordt na opslag verwijderd.
 • De aanmeldingen worden binnen de centrale omgeving van het NAH+ netwerk besproken en niet lokaal of in andere omgevingen gedownload/opgeslagen.
 • De aanmeldingen worden uiterlijk binnen één maand na afronding uit het NAH+ netwerk verwijderd.
 • Dossiervorming/archiveren van de aanmelding en het betreffende oordeel is belegd bij de zorginstelling zelf.
 • De gegevens kunnen gebruikt worden voor intern kwalitatief onderzoek ter verbetering van het werkproces en de doorontwikkeling van het wegingsinstrument. Wanneer hier bezwaar toe is, geef dit aan bij de aanmelding.

Meer over de expertteams

De expertteams bestaan onder andere uit GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn bij de zorg- en behandelinstellingen in het NAH+ zorglandschap.

De expertteams hebben de volgende taken:

 • Het ontwikkelen van een efficiënt beoordelingsproces en doorontwikkeling en kwalitatieve verbetering van het wegingsinstrument in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum.
 • Het onafhankelijk toetsen van de indicatie NAH+ op cliëntniveau in opdracht van het Expertisenetwerk NAH+.

Het NAH+ landschap én de expertteams zijn onderverdeeld in de regio’s Zuid Oost, Noord Oost en West.

 • In het landschap stellen de individuele zorg- en behandelinstellingen de indicatie NAH+ bij de cliënt. Zij gebruiken hiervoor het wegingsinstrument dat door het Expertteam ontwikkeld is.
 • Eén van de expertteams toetst deze aanmelding en stelt vervolgens vast of er inderdaad sprake is van NAH+. Belangrijk daarbij is dat er altijd onafhankelijk én dus nooit binnen de eigen regio getoetst wordt.

Contact met de expertteams

Heb je vragen, wil je iets delen of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar expertteams@expertisenetwerknahplus.nl

Revisiemomenten werkwijze

1e

01-dec-23

2e

1-jun-24

3e

1-dec-24

Voor vragen en andere bevindingen mail aan:
expertteams@expertisenetwerknahplus.nl