Grote verbeterslag wegingsinstrument

De afgelopen periode is er door de expertteams, in samenwerking met manager Zorginhoud Frank Kwakman en onderzoeker Diana van Dijk, een grote verbeterslag gemaakt in het wegingsinstrument NAH+. Het wegingsinstrument is het instrument waarmee de expertteamleden kunnen beoordelen of er bij een cliënt sprake is van NAH+. Deze beoordelingen helpen organisaties om een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de cliënten. Bovendien zijn deze beoordelingen belangrijk in het accreditatietraject voor een Regionaal Expertisecentrum (REC) of Doelgroep Expertisecentrum (DEC) voor de doelgroep NAH+.

Op basis van analyses, discussies en activiteiten zijn de expertteamleden tot een nieuwe versie voor het wegingsinstrument gekomen. In de nieuwe versie zijn factoren samengevoegd omdat er te veel samenhang en overlap in zat, andere zijn verwijderd omdat ze bijvoorbeeld niet genoeg informatie boden. Ook ligt in het nieuwe format de focus op de toelichting en de bijdrage van bepaalde factoren op het beeld dat gezien wordt bij de cliënt. Het gebruik van meetinstrumenten om de keuzes te onderbouwen komt nóg duidelijker naar voren in het nieuwe format. Tot slot is de gebruiksvriendelijkheid vergroot.

Het nieuwe format is begin december gepresenteerd aan betrokkenen van het expertisenetwerk in een online kick-off. Psychiater Jan Wiersma, manager Zorginhoud Frank Kwakman en onderzoeker Diana van Dijk hebben de gemaakte keuzes toegelicht en betrokkenen hadden de gelegenheid om vragen te stellen. Het nieuwe wegingsinstrument werd goed ontvangen en het belang ervan opnieuw erkend.

Het nieuwe format is sinds december 2023 te downloaden via onze website. Vanaf 2024 zal enkel nog met het nieuwe format gewerkt kunnen worden. Oude formats zullen niet in behandeling worden genomen door de expertteams.

In juni gaan we het instrument opnieuw herzien op basis van de nieuwe ervaringen. Goede of minder goede ervaringen of suggesties ter verbetering zijn van harte welkom en kunnen altijd doorgegeven worden via expertteams@expertisenetwerknahplus.nl.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *