Entree naar zorglandschap

Een zorglandschap bestaat uit: de Vereniging, het Kenniscentrum, (beoogde) Regionale Expertise Centra (REC) en (beoogde) Doelgroep Expertise centra (DEC). De instellingen en het aantal client-plaatsen zijn bij aanbieding van het zorglandschap vastgesteld. Tussentijdse bijstellingen of uitbreidingen zijn niet zomaar mogelijk. CELz (Commissie Expertisecentra langdurige zorg) speelt hierin een belangrijke rol.

CELz stel het toetsingskader en onderliggende procedures vast. De procedure uitbreiding/bijstellingen in het zorglandschap is op dit moment in de maak en daar kunnen wij als netwerk niet op vooruit lopen.

Alleen die cliënten met een indicatiestelling NAH+ hebben toegang tot de (beoogde) RECs en DECs binnen het zorglandschap. Deze indicatiestelling verloopt via de procedure van de expertteams (link naar juiste pagina opnemen)

Cliënten die niet bij één van deze instellingen verblijven binnen de hiervoor speciaal ingerichte afdeling, kunnen een NAH+ indicatie hebben, maar worden niet meegerekend in het zorglandschap.

Dit geldt ook voor cliënten die outreachend ondersteund worden.
Niet alleen cliënten willen mogelijk entree tot het zorglandschap. Ook instellingen gespecialiseerd in NAH-zorg overwegen om te toe te treden.

Het huidige NAH+ zorglandschap is vastgesteld op 22 januari 2024 door de Algemene Vergadering van het Expertisenetwerk NAH+. En ligt voor ter beoordeling door CELz. Na instemming met dit zorglandschap en bijbehorende toetsingskader gaat het Expertisenetwerk op voor visitatie, met als einddoel een positief deskundigen in 2024. Naast een positief advies voor het Kenniscentrum en de Vereniging, worden de RECs en DECs los van elkaar getoetst.

De focus voor 2024 ligt op het positief deskundigenadvies. Afhankelijk van de CELz procedure kunnen ook wij onze procedure hierop afstemmen.

Mocht een organisatie toch kenbaar willen maken dat zij geïnteresseerd zijn dan kan er gemaild worden naar: info@expertisenetwerknahplus.nl.

Voor nu verwijzen we naar de site van het Kenniscentrum zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de recente ontwikkelen rondom NAH+.