Entree naar zorglandschap

Het NAH+ zorglandschap is vastgesteld op 22 januari 2024 door de Algemene Vergadering van het Expertisenetwerk NAH+.

NAH+ zorg kenmerkt zich als nieuwe, domein-overstijgende zorg waarin nauw samengewerkt wordt door de GGZ, Verpleegzorg en Gehandicaptenzorg. 

 

Het zorglandschap bestaat uit: de Vereniging, het Kenniscentrum, (beoogde) Regionale Expertise Centra (RECs) en (beoogde) Doelgroep Expertise centra (DECs). De instellingen en het aantal client-plaatsen zijn bij aanbieding van het zorglandschap in 2024 vastgesteld. Beoogd zijn:

  • 40 DEC-plaatsen verdeeld over 2 locaties
  • 16 NAH+ met hoog beveiligd niveau-plaatsen op 1 locatie
  • 220 REC-plaatsen verdeeld over 14 locaties.

Tussentijdse bijstellingen of uitbreidingen zijn niet zomaar mogelijk. CELz (Commissie Expertisecentra langdurige zorg) speelt hierin een belangrijke rol.

Alleen die cliënten met een indicatiestelling NAH+ hebben toegang tot de (beoogde) RECs en DECs binnen het zorglandschap. Deze indicatiestelling verloopt via de procedure van de expertteams. 

Cliënten die niet bij één van deze instellingen verblijven binnen de hiervoor speciaal ingerichte afdeling, kunnen een NAH+ indicatie hebben, maar worden niet meegerekend in het zorglandschap. Dit geldt ook voor cliënten die outreachend ondersteund worden.

Instellingen gespecialiseerd in NAH-zorg overwegen mogelijk om te toe te treden. CELz stelt het toetsingskader en onderliggende procedures vast. De procedure uitbreiding/bijstellingen in het zorglandschap is op dit moment in de maak en daar kunnen wij als netwerk niet op vooruit lopen.

Het huidige NAH+ zorglandschap is vastgesteld op 22 januari 2024 door de Algemene Vergadering van het Expertisenetwerk NAH+. En ligt voor ter beoordeling door CELz. Na instemming met dit zorglandschap en bijbehorende toetsingskader gaat het Expertisenetwerk op voor visitatie, met als einddoel een positief deskundigen in 2024. Naast een positief advies voor het Kenniscentrum en de Vereniging, worden de RECs en DECs los van elkaar getoetst.

De focus voor 2024 ligt op het positief deskundigenadvies. Afhankelijk van de CELz procedure kunnen ook wij onze procedure hierop afstemmen.

Mocht een organisatie toch kenbaar willen maken dat zij geïnteresseerd zijn dan kan er gemaild worden naar: info@expertisenetwerknahplus.nl.

Voor nu verwijzen we naar de site van het Kenniscentrum zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de recente ontwikkelen rondom NAH+.