Kennisagenda 2024-2027 bekend

Om mensen met NAH+ de hoog specialistische zorg te bieden die ze nodig hebben, is specifieke kennis, kunde en scholing nodig. Om focus aan te brengen in de kennisvragen die er zijn, heeft het NAH+ Kenniscentrum een nieuwe Kennisagenda voor de komende drie jaar samengesteld. Kitty Jurrius, coördinator van het NAH+ Kenniscentrum legt uit hoe […]

Grote verbeterslag wegingsinstrument

De afgelopen periode is er door de expertteams, in samenwerking met manager Zorginhoud Frank Kwakman en onderzoeker Diana van Dijk, een grote verbeterslag gemaakt in het wegingsinstrument NAH+. Het wegingsinstrument is het instrument waarmee de expertteamleden kunnen beoordelen of er bij een cliënt sprake is van NAH+. Deze beoordelingen helpen organisaties om een goed beeld te […]

Nieuwe voorzitter Expertisenetwerk NAH+

Per 1 januari 2024 is dr. Marian J. Kaljouw de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Vereniging Expertisenetwerk NAH+.  De Algemene vergadering heeft unaniem ingestemd met haar benoeming. Met haar indrukwekkende professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg brengt dr. Marian J. Kaljouw een grote mate aan zorgexpertise en bestuurlijke ervaring mee die het expertisenetwerk versterkt […]

Breng risico’s probleemgedrag bij hersenletsel vroegtijdig in kaart

Kun je voorkomen dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel ernstig ontregeld raken? Door in een vroeg stadium te kijken naar risicofactoren en daarop bij te sturen kun je ernstig probleemgedrag minder heftig maken of zelfs voorkomen, vindt neuropsychiater Jan Wiersma.  Lees hier verder op Kenniscentrumnahplus.nl

Van dwang naar Perspectief

NAH+ in de praktijk. De Kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Ed Klapwijk (Wzd-functionaris) en Marco Meijer (neuropsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) van ’s Heeren Loo in Ermelo leggen aan de hand van een casus uit hoe onvrijwillige zorg verantwoord ingezet kan worden bij mensen met NAH+ en soms zelfs kan […]

Oprichting

1 januari 2023 staat niet alleen voor de start van het nieuwe jaar, maar ook voor de oprichtingsdatum van onze Vereniging Expertisenetwerk NAH+. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de expertise en zorg voor die mensen waarbij het hersenletsel zo’n grote impact heeft dat zij deze extra ondersteuning hard nodig hebben. Een stap waarin […]

Op naar de volgende stap!

Op dit moment wordt er bij de klankbordgroep NAH+ hard gewerkt aan het realiseren van goede zorg voor mensen met zeer complex niet aangeboren hersenletsel (NAH), ook wel NAH+ genoemd. De klankbordgroep NAH+ bestaat uit naasten en cliënten en denkt mee om de zorg voor mensen met NAH+ zo goed mogelijk te krijgen. Wij gaan […]