Grote verbeterslag wegingsinstrument

De afgelopen periode is er door de expertteams, in samenwerking met manager Zorginhoud Frank Kwakman en onderzoeker Diana van Dijk, een grote verbeterslag gemaakt in het wegingsinstrument NAH+. Het wegingsinstrument is het instrument waarmee de expertteamleden kunnen beoordelen of er bij een cliënt sprake is van NAH+. Deze beoordelingen helpen organisaties om een goed beeld te […]

Oprichting

1 januari 2023 staat niet alleen voor de start van het nieuwe jaar, maar ook voor de oprichtingsdatum van onze Vereniging Expertisenetwerk NAH+. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de expertise en zorg voor die mensen waarbij het hersenletsel zo’n grote impact heeft dat zij deze extra ondersteuning hard nodig hebben. Een stap waarin […]

Op naar de volgende stap!

Op dit moment wordt er bij de klankbordgroep NAH+ hard gewerkt aan het realiseren van goede zorg voor mensen met zeer complex niet aangeboren hersenletsel (NAH), ook wel NAH+ genoemd. De klankbordgroep NAH+ bestaat uit naasten en cliënten en denkt mee om de zorg voor mensen met NAH+ zo goed mogelijk te krijgen. Wij gaan […]