Samen werken aan betere zorg voor mensen met NAH+

Mensen met NAH+ hebben niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende problemen. Het gaat om een relatief kleine groep cliënten (laag volume) met een zeer complexe zorgbehoefte (hoog complex). Om deze mensen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben, is specifieke kennis en kunde nodig. Het expertisenetwerk is opgericht om de kennis over NAH+ te vergroten, samenwerking te stimuleren en zo bij te dragen aan goede zorg en een betere kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten.

Wat is NAH+?

Mensen met NAH+ hebben langdurig hoog specialistische zorg en behandeling nodig die hoge eisen aan zorgprofessionals stelt. Door de complexiteit zijn hierbij vaak zorgaanbieders uit verschillende domeinen betrokken, bijvoorbeeld uit de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ.

Zorglandschap

Om de zorg voor cliënten met NAH+ toegankelijk, bereikbaar en passend te maken, richten de leden van de vereniging het toekomstige zorglandschap in. Daarin staan samenwerking en kennisdeling centraal.

Indicatiestelling

Om de diagnose NAH+ te stellen kunnen medewerkers van een kandidaat REC of DEC een cliënt aanmelden bij het expertteam. Dit onafhankelijke team van psychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van NAH+ bij een cliënt.

Wil je meer weten over scholing, onderzoek, achtergronden rond NAH+

Vereniging

Lees hier meer achtergrondinformatie over onze vereniging.

Artikelen

Lees onze artikelen over het speelveld van NAH+ in ons Kenniscentrum. 

Leden

Wil je vanuit jouw zorginstelling graag bijdragen aan goede zorg voor cliënten met NAH+? Bijvoorbeeld door kennis te delen of door je organisatie aan te melden als expertisecentrum? Word dan lid van de vereniging.